Kalendarz

Scena muzyki nowej – muzyka transu

Nowy Teatr
25.05.2019
Warszawa, Polska

Witold Lutosławski –  4 melodie śląskie na 4 skrzypiec (1954)

Simeon ten Holt – Palimpsest na septet smyczkowy (1990-1992)

Chain Ensemble: Jakub Jakowicz, Anna Maria Staśkiewicz, Maria Sławek, Aleksandra Kupczyk – skrzypce

Katarzyna Budnik – altówka

Andrzej Bauer – wiolonczela, prowadzenie koncertu

Tomasz Januchta-kontrabas

Skip to content