Concerts

Koncerty w Pałacu

Pałac Sztuki
15.09.2022
Cracow, Poland

Maria Sławek – violin

Maciej Zimka – accordion


J.S. Bach – Sonata BWV 1017

W. A. Mozart – Sonata in A- major KV305