Concerts

Jednokrotni – meeting & recital at the Wola Cultural Centre

Wolskie Centrum Kultury
30.04.2023
Warszawa, Polska

Maria Sławek – violin

Ania Karpowicz – host