Calendar

Concerts at the Kosciusko Museum

Kościuszki Muzeum
27.05.2024
h. 18:00
Cracow, Poland

Maria Sławek – violin

Maciej Zimka – accordion

Program:

Johann Sebastian Bach: Sonata BWV 1017

Mikołaj Majkusiak: Sonata for violin and accordion

Sławomir Kaczorowski: Chain

Maciej Zimka: Sonata for violin and accordion

Skip to content