1911/2017
Władysław Żeleński i Krakowski Salon Muzyczny
Projekt ma na celu przywrócenie pamięci o tradycji salonów muzycznych, żywej w XIX wieku. Popularny wówczas zwyczaj muzykowania domowego, salonowego, był w Krakowie nie tylko elementem życia kulturalnego, ale także miejscem, gdzie można było rozwijać swobodnie twórczość narodową, podtrzymywać tradycje, uprawiać wspólne wykonawstwo pieśni i utworów.
Był także przejawem samoorganizacji społecznej, rozwijanej następnie w formie towarzystw muzycznych i koncertów subskrypcyjnych. Salon był więc aktywną formą zachowania tożsamości kulturowej w dobie braku państwowości. Projekt odnosi się do obyczajów kulturowych XIX w. i żywej wówczas tradycji salonów muzycznych. Punktem wyjścia jest dom rodzinny Matejków - ojciec J. Matejki był muzykiem i nauczycielem. Sam Jan Matejko miał również - w zamyśle rodziców - zostać muzykiem. Pomimo wyboru malarstwa, jego związki z muzyką pozostały żywe, czego przejawem była przyjaźń z W. Żeleńskim, kompozytorem i animatorem życia muzycznego, inicjatorem powołania krakowskiej Akademii Muzycznej.
 
Idea przewodnia projektu ukryta jest w jego tytule. Kluczowym staje się pojęcie „salonu“, zdefiniowane przez słynnego pisarza, krytyka, poetę i historyka przełomu XVIII i XIX w. – K.M. Górskiego – jako „zgromadzenie ludzi wpływowych, światowych, wykształconych i wytwornych”. Z kolei, niemal sto lat później, L. Dębicki – znany krakowski publicysta – pisał „życie towarzyskie bywa środkiem politycznym dla łagodzenia sprzeczności, uśmierzania antagonizmów – salon wykwitem i potrzebą wyższej kultury. Złym dzisiejszych czasów znakiem upadek salonu i zanik towarzyskości”. Dlatego w ogólnej koncepcji projektu kryje się próba przywrócenia w świadomości odbiorców potrzeby mądrego, rozwijającego, z dużym potencjałem, intelektualno-wychowawczego spotkania przy słowie i muzyce.
9 listopada 2017
18.00 - wykład pana Macieja Negreya poświęcony Władysławowi Żeleńskiemu (aula PSM II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie, ul. Basztowa 9)
19.00 - recital w wykonaniu Magdaleny Molendowskiej (sopran) i Julii Samojło-Paszkowskiej (fortepian) - w programie pieśni m.in. W. Żeleńskiego, S. Moniuszki, C. Cui (sala koncertowa PSM II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie, ul. Basztowa 9)
19 listopada 2017
18.00 - wykład dr Małgorzaty Sułek poświęcony tradycji muzykowania salonowego (Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10)
19.00 - Koncert kwartetu fortepianowego w składzie: Maria Sławek (skrzypce), Katarzyna Budnik (altówka), Marcin Zdunik (wiolonczela), Grzegorz Mania (fortepian) - w programie kwartety fortepianowe W. Żeleńskiego i R. Schumanna (sala koncertowa PSM II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie, ul. Basztowa 9).
 
23 listopada 2017
18.00 - wykład pani Marty Kłak-Ambrożkiewicz, kustosza Domu Jana Matejki, poświęcony przyjaźni Jana Matejki i Władysława Żeleńskiego oraz muzycznym tradycjom domu Matejków (Dom Jana Matejki - Muzeum Narodowe w Krakowie, ul. Floriańska 41, wykład w ramach cyklu Czwartki u Matejków
19.00 - koncert tria fortepianowego w składzie: Piotr Różański (fortepian), Joanna Konarzewska (skrzypce), Rafał Kwiatkowski (wiolonczela) - utwory W. Żeleńskiego, A. Dvoraka i J. Brahmsa (sala koncertowa PSM II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie).
Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach projektu jest bezpłatny.