0101/1970
Żydowskie Muzeum Galicja, Kraków
promocja płyty z sonatami na skrzypce i fortepian Mieczysława Weinberga z Piotrem Różańskim ( fortepian)