0101/1970
Włochy, Bolzano, Gustav Mahler Festival
L.van Beethoven – Septet op.20, Kwintet smyczkowy op.29, V symfonia