0101/1970
Warszawa, Teatr Wielki – Opera Narodowa
Preludium Premierowe  Teatru Wielkiego w Warszawie.

Preludium Premierowe