0101/1970
Warszawa, Sala Koncertowa Polskiego Radia, Polska Orkiestra Radiowa, dyr. Marek Moś
w programie: Anna Zawadzka-Gołosz „Spettro” na skrzypce, fortepian i orkiestrę symfoniczną (prawykonanie) Maria Sławek-skrzypce, Piotr Różański-fortepian