0101/1970
Warszawa, Nowy Teatr

Witold Lutosławski -  4 melodie śląskie na 4 skrzypiec (1954)

Simeon ten Holt - Palimpsest na septet smyczkowy (1990-1992)

Chain Ensemble: Jakub Jakowicz, Anna Maria Staśkiewicz, Maria Sławek, Aleksandra Kupczyk - skrzypce

Katarzyna Budnik-altówka

Andrzej Bauer-wiolonczela, prowadzenie koncertu

Tomasz Januchta-kontrabas

szczegóły: http://www.nowyteatr.org/pl/event/scena%20muzyki%20nowej_muzyka%20transu