0101/1970
Warszawa, Filharmonia Narodowa
Anna Maria Staśkiewicz - skrzypce Maria Sławek -skrzypce Katarzyna Budnik - altówka Artur Rozmysłowicz- altówka Marcin Zdunik - wiolonczela Rafał Kwiatkowski - wiolonczela w programie: sekstety smyczkowe J. Brahmsa i A. Schoenberga