0101/1970
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
recital kameralny z Piotrem Różańskim