0101/1970
Rzeszów,

III Rzeszowska Jesień Muzyczna

Kościół oo. Dominkanów pw. św. Jacka, ul. Dominikańska 15.

Alicja Śmietana-skrzypce

Maria Sławek-skrzypce

Extra Sounds Ensemble

w programie: A.Vivaldi, F.Schubert