0101/1970
Rzeszów, Uniwersytet
Jerzy Tosik-Warszawiak - fortepian Maria Sławek -skrzypce Małgorzata Kuziemska-Sławek - wiolonczela w programie: I. Waghalter, J. Brahms, F. Schubert