0101/1970
Łopuszna, Muzyka&Poezja

Maria Sławek - skrzypce

Anna Polony - słowo

Jan Kochanowski

Jan Sebastian Bach (Partita E-dur BWV 1006, Sonata C-dur BWV 1005, Chaconne z Partity d-moll BWV 1004)