0101/1970
kurs mistrzowski  Maestro Maxima Vengerova, Gdansk