0101/1970
Kraków

Akademia Muzyczna

"Mieczysław Weinberg - twórca wobec historii"

Międzynarodowa Konferencja w 100.rocznicę urodzin kompozytora

Maria Sławek-koordynator