0101/1970
Kraków, Zamek Królewski na Wawelu 
inauguracja festiwalu „Wawel o zmierzchu” z Orkiestrą CORda Cracovia (koncertmistrz) pod dyr. Daniela Stabrawy