0101/1970
Kraków, Szkoła Muzyczna im. W. Zeleńskiego
recital z Piotrem Różańskim, w programie: Mieczysław Weinberg