0101/1970
Kraków, Mu­zeum Sz­tu­ki i Tech­ni­ki Ja­poń­skiej „Mang­gha”
 

koncert kameralny wraz z akordeonistą Maciejem Frąckiewiczem, pia­ni­stą Mar­kiem Bra­chą i  wio­lon­cze­list­ką Alek­san­drą Le­lek w ramach Festiwalu Muzyki Polskiej

szczegóły: http://www.fmp.org.pl/pl/aktualnosci/67/