0101/1970
Kraków, Filharmonia Krakowska
Letnie Koncerty Filharmonii Krakowskiej „Theatrum Musicum” z Mariuszem Pędziałkiem (obój), Anną Migdał-Chojecką (altówka) i Beatą Urbanek-Kalinowską (wiolonczela).

Theatrum Musicum