0101/1970
Kraków, Filharmonia Krakowska
W.A.Mozart – Symfonia koncertująca na skrzypce i altówkę KV364 z Janem Snakowskim (altówka), Christophem Campestrini (dyrygent) i Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej