0101/1970
Kraków, Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich
z Mariuszem Pędziałkiem (obój) i Michałem Dąbkiem (wiolonczela), w programie: G.Bacewicz, J. Polaczyk