0101/1970
Kraków, Aula „Florianka”
Dni Muzyki Igora Strawińskiego – Divertimento z Piotrem Różańskim (fortepian)