0101/1970
Katowice, Muzeum Archidiecezjalne
recital z Marcinem Zdunikiem (wiolonczela)