0101/1970
inauguracja festiwalu „Wawel o Zmierzchu” w Krakowie wraz z orkiestrą CORda Cracovia pod dyrekcją Daniela Stabrawy