0101/1970
Gdańsk, Ratusz Staromiejski
koncert kameralny  z Marcinem Zdunikiem (wiolonczela) i Piotrem Różańskim (fortepian), w programie: C. Debussy, M. Ravel