0101/1970
Gdańsk, Ratusz Staromiejski
koncert kameralny z Marcinem Zdunikiem (wiolonczela) i Piotrem Różańskim (fortepian)