0101/1970
Gdańsk, Festiwal Mozartiana
Kaja Danczowska - skrzypce Maria Sławek - skrzypce Andrzej Białko - organy   W.A.Mozart - Sonaty kościelne