0101/1970
Gdańsk, Dom Uphagena Festiwal „Mozartiana”
recital z Piotrem Różańskim, w programie: W.A.Mozart