0101/1970
Filharmonia Bałtycka w Gdańsku
Brahms& Schoenberg sekstety smyczkowe:  Janusz Wawrowski, Maria Sławek, Marcin Zdunik, Katarzyna Budnik-Galazka, Beata Urbanek-Kalinowska, Urszula Lechowicz