0101/1970
Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich
M.Stachowski- 3 Madrygały z Ewą Szczepańską-Chwast (altówka) i Janem Kalinowskim (wiolonczela)