0101/1970
Departamento de Musica UnB, Brasilia, Brazylia
kwartet fortepianowy W. Zeleńskiego z Januszem Pisarskim (altówka), Barbarą Lypik – Sobaniec  (wiolonczela) i Mileną Kędrą ( fortepian)