0101/1970
Aula „Florianka”, koncert w ramach przewodu doktorskiego Beaty Urbanek-Kalinowskiej
Maria Sławek- skrzypce Beata Urbanek-Kalinowska-wiolonczela Marek Szlezer- fortepian w programie: A.Casella