0101/1970
Ambasada Polski w Brasilii, Brazylia
kwartet fortepianowy Z.Noskowskiego z Januszem Pisarskim (altówka), Barbarą Lypik – Sobaniec  (wiolonczela) i Mileną Kędrą ( fortepian)