0101/1970
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, rozdanie stypendiów Fundacji „Grazella”
w programie utwory solowe: N.Paganini, J.S.Bach, H.Wieniawski, G.Bacewicz