0101/1970
Akademia Muzyczna w Krakowie, Dni Muzyki Hiszpańskiej
L.Boccherini- Kwintet „Fandango” z Orianą Masternak (skrzypce), Ewą Szczepańską-Chwast (altówka), Janem Kalinowskim (wiolonczela)