0101/1970
Akademia Muzyczna w Krakowie, Aula Florianka 3. Dni Muzyki Karola Szymanowskiego
recital z Piotrem Różańskim (fortepian) w programie: Szymanowski, Debussy   www.amuz.krakow.pl