0101/1970
Akademia Muzyczna w Katowicach
inauguracja festiwalu „Sierpień Talentów”, recital z Piotrem Różańskim