0101/1970
Warsaw (Poland), New Theatre

Witold Lutosławski -  4 silesian melodies for 4 violin (1954)

Simeon ten Holt - Palimpsest for string septet (1990-1992)

Chain Ensemble: Jakub Jakowicz, Anna Maria Staśkiewicz, Maria Sławek, Aleksandra Kupczyk - violin

Katarzyna Budnik-viola

Andrzej Bauer-viola, leader

Tomasz Januchta-double-bass

http://www.nowyteatr.org/pl/event/scena%20muzyki%20nowej_muzyka%20transu