0101/1970
Rzeszów, University
Jerzy Tosik-Warszawiak - piano Maria Sławek -violin Małgorzata Kuziemska-Sławek - cello works by: I. Waghalter, J. Brahms, F. Schubert