0101/1970
Kraków, Koncert Uniwersytecki
Maria Sławek - violin Marcin Zdunik – cello Piotr Różański – piano   Mieczysław Weinberg – Sonatina for violin and piano op. 46 Marcin Markowicz – Sonata for violin and piano Zoltan Kodaly – Duo for violin and cello op. 7 Maurice Ravel – Piano trio